Regulamin - monopolowy.dwakrokistad.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego monopolowy.dwakrokistad.pl

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem monopolowy.dwakrokistad.pl (określanego dalej jako Serwis).

§ 2 PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem monopolowy.dwakrokistad.pl.
 2. Funkcja - serwis posiada funkcję w postaci możliwości wyszukiwania obiektów najbliższych aktualnej lokalizacji Użytkownika lub podanego przez Użytkownika adresu.
 3. Użytkownik - internauta, odwiedzający Serwis.
 4. Właściciele - właściciele Serwisu.

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownicy posiadają prawo do prywatności i ochrony ich danych osobowych.
 2. Serwis nie przechowuje żadnych informacji, w szczególności żadnych danych osobowych, ani takich, które umożliwiałyby jednoznaczną identyfikację użytkownika.
 3. Informacja o lokalizacji użytkownika służy wyłącznie zapewnieniu działania Funkcji Serwisu. Może być przechowywana wyłącznie w celach statystycznych bądź służących poprawie działania serwisu.
 4. Serwis wykorzystuje popularne w Internecie usługi zbierające statystki użytkowania.
 5. Serwis wykorzystuje Cookies (szczegóły w Polityce Cookies).

§ 4 PRAWA AUTORSKIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML, arkusze CSS i skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich.
 2. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciele Serwisu, choć dokładają wszelkich starań, aby tak było, nie mogą zagwarantować, że lista poszukiwanych punktów jest pełna, ani też że informacje o tych istniejących są poprawne i aktualne (w tym ich lokalizacja).
 2. Ze względu na ogromną mnogość urządzeń i przeglądarek internetowych Właściciele Serwisu nie mogą zagwarantować jego poprawnego działania w każdej sytuacji.
 3. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod adresem e-mail kontakt@futuronaut.pl.
 4. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt@futuronaut.pl.
 5. Według najlepszej wiedzy Właścicieli brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Ewentualnymi szkodami z tego wynikającymi Użytkownik nie może obarczyć Właścicieli Serwisu.
 6. Treść Regulaminu może być zmieniana. Wszelkie zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać od momentu ich publikacji.
Strona główna